FJALË

Fjalor Shqip

TINGULLT mb. gjuh.

  • Që ka tingull, me tingull, tingullor. Bashkëtingëllore të tingullta.