FJALË

Fjalor Shqip

TJERRJE f.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve TJERR, TIRRET. Tjerrja e leshit (e pambukut, e lirit). Fabrika e tjerrjes. Reparti i tjerrjes. Makinë tjerrjeje.