FJALË

Fjalor Shqip

TRUPDREJTË mb.

  • Që e ka trupin e drejtë e të rregullt; që e mban trupin drejtë. Vajzë trupdrejtë. Ishte trupdrejtë e shpatullgjerë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →