FJALË

Fjalor Shqip

TRUPDREJTË mb.

  • Që e ka trupin e drejtë e të rregullt; që e mban trupin drejtë. Vajzë trupdrejtë. Ishte trupdrejtë e shpatullgjerë.