FJALË

Fjalor Shqip

Arki fjalëform.libr. -

  1. Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, që tregojnë shkallën dhe titullin më të lartë se një tjetër në hierarkinë feudale dhe fetare, me kuptimin «krye-»; p.sh. arkidukë, arkimandrit etj.
  2. Parashtesë e fjalëve të prejardhura, që tregojnë cilësi në shkallën më të lartë, me kuptimin keqësues «stër-»; p.sh. arkioportunist, arkishovinist, arkirevizionist etj.