FJALË

Fjalor Shqip

Arsej

I kal. -

  1. I jap arsim, i jap dituri, e mësoj; arsimoj. Arsej fëmijët.
  2. Qortoj, këshilloj; edukoj, e mësoj dikë si të sillet; stërvit. Arsej me fjalë të mira. Arsej qenin (ogiçin).

II kal.krahin.

  1. Dëboj, përzë, nxjerr jashtë (një kafshë shtëpiake).
  2. fig. E nxjerr nga duart një punë, i jap fund një pune, përfundoj, kryej.