FJALË

Fjalor Shqip

| A |

Arseni - element kimik me shenjën As dhe numrin atomik 33.