FJALË

Fjalor Shqip

Arsenik m.kim. -

  1. Element kimik i fortë, me ngjyrë të përhimët e me shkëlqim metalik dhe me veti helmuese, që gjendet në natyrë në shumë minerale (simboli As).
  2. Lëndë shumë e helmet, e përbërë nga ky trup i thjeshtë dhe nga oksigjeni, që përdoret në bujqësi, në industri, në mjekësi etj.; bar minjsh. Arseniku i plumbit.