FJALË

Fjalor Shqip

Arsenal m.sh. -

  1. usht. Depo e madhe armësh dhe pajisjesh luftarake; tërësia e armatimeve që mbahen në një vend. Arsenal atomik. Arsenal lufte. Arsenal armësh.
  2. fig. Fond, rezervë prej nga nxirren mjete për një qëllim të caktuar; tërësia e mjeteve dhe e njohurive që i shërbejnë një veprimtarie. Arsenal ideologjik (politik). Arsenal teknik. Nxjerr nga arsenali. Përdor gjithë arsenalin. Pasuroj arsenalin.