FJALË

Fjalor Shqip

bestytnor mb.libr.

  1. Që mbështetet në besëtytni, që përshkohet nga besëtytnitë; që është besëtytni. Legjendë besëtytnore. Nderim besëtytnor.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →