FJALË

Fjalor Shqip

U përcollët këtu prej fjalës: besueshem.

Besueshëm mb. - Që mund t'i besohet, që mund t'i zihet besë; i besuar. Lajm i besueshëm. Burim i besueshëm. Njeri i besueshëm.