FJALË

Fjalor Shqip

Besohem vetv. (me një trajtë të shkurtër të përemrit vetor në r.dhanore) -

  1. I bie dikujt në besë, e lë veten në dorë të dikujt, i besoj atij.
  2. pavet. Kam ndjenjën e sigurisë se diçka është e vërtetë ose se do të kryhet (përdoret zakonisht me mohim). Nuk më besohet se do të vijë.
  3. pavet. Mendohet se diçka është e vërtetë ose se do të kryhet, kujtohet. Besohej se ishte e vërtetë.
  4. Pës. e besoj 3. Iu besua një detyrë. Më besohet një punë (një rol).