FJALË

Fjalor Shqip

Besatim m.vjet. - Veprimi sipas kuptimit të foljes besatohem. Besatim me gjithë të shtypurit.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →