FJALË

Fjalor Shqip

Besatim m.vjet. - Veprimi sipas kuptimit të foljes besatohem. Besatim me gjithë të shtypurit.