FJALË

Fjalor Shqip

BORXH m. sh.

 1. holla ose sende, që janë marrë ose janë dhënë për një kohë të caktuar dhe që duhet të kthehen përsëri; hua. Borxh i vjetër. Mori borxh. Nuk kam borxh (borxhe). Ktheu (lau, pagoi, shleu) borxhin. S`vë borxh. U fut (hyri) në borxh. Ishte zhytur (ishte mbytur) në borxhe. I fali borxhin. Mbeti borxh. Fli pa darkë e zgjohu pa borxh. fj. u.
 2. fig. bised. Detyrim moral ndaj dikujt, diçka që e kemi për detyrë ta bëjmë. Kam borxh. Ia kam borxh. Laj (kryej) borxhin. I mbeta borxh. Gjendem (në) borxh.

Shprehje Frazeologjike

 1. Ka borxh të...
  a) është gati të ..., është i prirur të...;
  b) është në gjendje, ka aftësi, mund të...
 2. Ma bëri borxh dikush
  Ka përsëritur disa herë një sjellje të padurueshme a një veprim të papëlqyeshëm, sa detyrohem t'i kthehem me të keq, më ka bërë të mos përmbahem më e të veproj kundër tij.
 3. I doli borxhit (hakut, nga borxhi) dikujt
  E bëri detyrën e tij ndaj dikujt; bëri gjithçka që i takonte, e paralajmëroi me kohë.
 4. Ta paça borxh! ur.
  Ta shpërblefsha!
 5. E qiti borxh
  E bëri borxhli kundrejt dikujt, e nxori borxhli.
 6. Rregulloi borxhet (llogarinë) me dikë
  Shih te rregulloj.
 • Sinonime

 1. hua
 • Fjalë të prejardhura

 1. borxhli