FJALË

Fjalor Shqip

Brom m.kim. - Element kimik, jometal,i lëngshëm, i rëndë e helmues, avujt e të cilit kanë ngjyrë të mbyllët dhe erë të fortë e të rëndë (simboli Br). Brom i pastër. Avuj bromi.