FJALË

Fjalor Shqip

DASHE f.

1. Jastëk i vogël, që shërben për të ngulur në të gjilpërat; jastëçkë. Bëri një dashe. Ngul (vë) gjilpërën në dashe.

2. Pupagjel. Hëngri ca dashe.

3. Dhi manare. Kullot dashen. I vinte dashja pas.

  • Kërpudhë dashe bot. shih te KËRPUDH/Ë,~A 1.