FJALË

Fjalor Shqip

DASHJE f.

Dëshirë; qëllim. Me dashje. Pa dashje.