FJALË

Fjalor Shqip

DASHAS ndajf.

Me dashje; me qëllim. E bën dashas. Ia tha dashas.