FJALË

Fjalor Shqip

DEMAGOG m.

  1. Ai që bën demagogji; politikan që përdor demagogjinë për qëllime të caktuara. Demagogët modernë. Premtime (fjalë) demagogësh.
  2. hist. Kryetari që udhëhiqte në një çështje të caktuar të popullit në kohët antike.