FJALË

Fjalor Shqip

DEMASKIM m.

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve DEMASKOJ, DEMASKOHEM. Demaskimi i armikut. Demaskimi i fesë.