FJALË

Fjalor Shqip

DEMET m.

1. Disa duaj gruri, misri etj. të lidhur bashkë në arë. Demet gruri (elbi, misri, orizi). Demet kashte. I shpunë demetet në lëmë.

2. Tufë me gjethe misri ose me degë dushku, që i hidhen sipër mullarit për ta ruajtur nga shiu. I vuri ca demete. E mbuloi mullarin me demete.