FJALË

Fjalor Shqip

DEPOZITIM m.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve DEPOZITOJ, DEPOZITOHET. Depozitimi i prodhimeve (i mallrave). Depozitimi i të hollave (i kursimeve). Qendër depozitimi.

2. spec. Diçka që depozitohet ose grumbullohet, përqendrohet a ruhet në një vend; depozitë. Depozitime bankare. fin. Depozitime argjilore. gjeol. Shton (tërheq) depozitimet. fin.