FJALË

Fjalor Shqip

DEPONIM m. drejt.

1. Veprimi sipas kuptimit të foljes DEPONOJ. Deponimi në gjyq (në hetuesi).

2. Të gjitha ato që thotë një njeri në gjyq ose përpara organeve të tjera shtetërore. Deponime të sakta (të rreme). Deponimet e të pandehurit (e dëshmitarëve). Bëri një deponim të rëndësishëm.