FJALË

Fjalor Shqip

DEPONOJ kal. dhe jokal. drej

  1. Them në gjyq ose përpara organeve të tjera shtetërore atë që di për dikë a për diçka.