FJALË

Fjalor Shqip

DEPOZITUES m.

1. Ai që grumbullon e ruan në një depo një sasi malli a diçka tjetër; ai që mbledh e vë mënjanë diçka. Depozituesi i mallit. Depozituesi i akteve.

2. fin. Ai që vë në bankë a në arkën e kursimit një sasi të hollash, letrash me vlerë etj. për t'i ruajtur e për t'i përdorur më vonë. Depozituesi i të hollave (i parave). Rritet numri i depozituesve pranë arkave të kursimit.