FJALË

Fjalor Shqip

DOGANIER m.

Nëpunësi a punonjësi i doganës. Doganierët shqiptarë.