FJALË

Fjalor Shqip

DOGANIM m.

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve DOGANOJ, DOGANOHET.