FJALË

Fjalor Shqip

DOGMË f.

  1. fet. Tezë themelore e një feje, që duhet pranuar nga besimtarët dhe që është e detyrueshme për ta. Dogmat fetare.
  2. Pikëpamje, ide, koncept, doktrinë etj. Që merret si një e vërtetë e pakundërshtueshme, e pandryshueshme historikisht dhe e shkëputur nga praktika e nga rrethanat konkrete.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →