FJALË

Fjalor Shqip

DOKTRINË f.

Tërësia e parimeve teorike të një feje, filozofie, shkence a të një dege të saj. Doktrinat filozofike (politike).