FJALË

Fjalor Shqip

DUALIST m. filoz.

Ithtar a përkrahës i dualizmit.

DUALIST mb.

1. filoz. Që ka të bëjë me dualizmin ose me dualistin, që i përket dualizmit ose dualistit; që mbështetet në dualizëm. Teori dualiste. Filozofi dualiste.

2. hist. Që është ndërtuar e vepron sipas parimeve e synimeve të dualizmit si sistem borgjez i qeverisjes së shteteve shumëkombëshe. Shtet dualist. Monarki dualiste.