FJALË

Fjalor Shqip

DUARBOSH ndajf.

1. Pa ndonjë dhuratë në dorë, pa gjë; duarzbrazur. U kthye (erdhi, doli, shkoi) duarbosh. Mbetet duarbosh. E nxori duarbosh.

2. fig. Pa mbaruar punë, pa ia arritur synimit a qëllimit; duarzbrazur. U kthyen duarbosh. Dolën (u larguan) duarbosh.