FJALË

Fjalor Shqip

DUARPLOT ndajf.

1. Me dhurata në duar, me plot të mira në duar. Vinin duarplot.

2. fig. Me bollëk; me suksese, me arritje të mëdha. E presin 1 Majin duarplot.