FJALË

Fjalor Shqip

FERRËS m. zool.

Cinxami.

FERRËS mb.

Që është me gjemba, që ka ferra, ferracak. Shkurre (bimë) ferrëse.