FJALË

Fjalor Shqip

FJALËTOJ jokal.

Bëj fjalë me dikë për të mbrojtur një pikëpamje, hahem me të për diçka; zihem a grindem me fjalë. U fjalëtuan kot.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →