FJALË

Fjalor Shqip

FJALËTOJ jokal.

Bëj fjalë me dikë për të mbrojtur një pikëpamje, hahem me të për diçka; zihem a grindem me fjalë. U fjalëtuan kot.