FJALË

Fjalor Shqip

FOLJEZIM m. gjuh.

Kalimi i një pjese të ligjëratës në kategorinë e foljeve, kthimi në folje.