FJALË

Fjalor Shqip

FOLJEZIM m. gjuh.

Kalimi i një pjese të ligjëratës në kategorinë e foljeve, kthimi në folje.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →