FJALË

Fjalor Shqip

FUQIZOHEM vetv.

1. vet. veta III. Bëhet më i fuqishëm, forcohet. Fuqizohet ekonomia (atdheu). U fuqizuan kooperativat.

2. vet. veta III drejt., vjet. Merr fuqi ligjore, hyn në fuqi; kund. shfuqizohet.

3. Pës. e FUQIZOJ.