FJALË

Fjalor Shqip

FUQIZOJ kal.

1. E bëj më të fuqishëm, i rrit forcën, i jap fuqi. Fuqizojmë atdheun (ekonominë socialiste, pronën e përbashkët). Fuqizojmë mbrojtjen e vendit.

2. drejt., vjet. I jap fuqi ligjore; kund. shfuqizoj.