FJALË

Fjalor Shqip

FUQIZIM m.

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve FUQIZOJ, FUQIZOHEM. Fuqizimi i ekonomisë (i mbrojtjes).