FJALË

Fjalor Shqip

FUQIMADH mb.

1. Që ka fuqi të madhe a pushtet të pakufizuar; i gjithëpushtetshëm.

2. si em. ~,~I m. Zoti (sipas botëkuptimit fetar).