FJALË

Fjalor Shqip

GJAHTOJ kal. dhe jokal.

  1. Dal për gjah; gjuaj. Dalin për të gjahtuar. Gjahton mirë.
  2. vet. veta III. Ndjek kafshë të tjera për t'i ngrënë (për disa kafshë mishngrënëse e grabitqare); gjuan. Gjahton luani. Gjahton maçoku.