FJALË

Fjalor Shqip

GJAKËSOJ kal.

  1. shih GJAKOS.
  2. vjet. Bëj që të nisë vrasja midis familjeve a fiseve të ndryshme sipas zakonit të hakmarrjes, i fut në gjak. I gjakësonin për t'i përçarë.