FJALË

Fjalor Shqip

HASËLLORE f.

  • Tokë a arë e mbjellë me tërshërë, me elb ose me thekër, që përdoren si ushqim i njomë për bagëtinë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →