FJALË

Fjalor Shqip

HASËLLORE f.

  • Tokë a arë e mbjellë me tërshërë, me elb ose me thekër, që përdoren si ushqim i njomë për bagëtinë.