FJALË

Fjalor Shqip

HASËR f.

  • 1. Rrogoz. Shtroi hasrën. U ul në hasër. Mbuloj me hasra.
  • 2. Sipërfaqe e vogël vendi afërsisht sa një rrogoz. Një hasër vend (tokë).
  • I digjet hasra (rrogozi) nën vete shih te RROGOZ,~I. I hyri uji (ujët) nën hasër (nën rrogoz) shih te RROGOZ,~I. Ta shkon (ta çon, ta lëshon, ta fut, ta kalon) ujët nën hasër (nën rrogoz, nën vete) shih te RROGOZ,~I.