FJALË

Fjalor Shqip

HELEN m.

  • Pjesëtar i popullsisë së Greqisë së lashtë. Lufta e helenëve me trojanët.

HELEN mb.

  • Që lidhet me Greqinë e lashtë ose me grekët e vjetër, që është karakteristik për Greqinë e lashtë ose për grekët e vjetër, i Greqisë së lashtë ose i grekëve të vjetër; që është krijuar nga grekët e lashtë. Qytet helen. Popullsia helene. Grua helene. Kultura helene. Gjuha helene. Mit helen.