FJALË

Fjalor Shqip

Xhelep m.sh.hist. - Tatim që paguhej për bagëtinë në kohën e pushtimit osman dhe të regjimeve të kaluara. Paguanin xhelepin. U kërkonin (u merrnin) xhelepin.