FJALË

Fjalor Shqip

Xhevap m.sh.vjet. - Përgjigje. I solli xhevap. Priste xhevap. I dha xhevap iu përgjigj. E ndau xhevapin iu përgjigj po ose jo. Është i xhevapit ta jep përgjigjen aty për aty, shpejt.