FJALË

Fjalor Shqip

Xhevap m.sh.vjet. - Përgjigje. I solli xhevap. Priste xhevap. I dha xhevap iu përgjigj. E ndau xhevapin iu përgjigj po ose jo. Është i xhevapit ta jep përgjigjen aty për aty, shpejt.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →