FJALË

Fjalor Shqip

XHEKU ndajf. bised.

  • Çoku. Xheku e kam parë. Xheku ka shkuar. Xheku vjen. Xheku e përdorin. Xheku hyn në punë.