FJALË

Fjalor Shqip

XHERR m. vjet.

  • Shpërblim në të holla, që u jepej sazexhinjve në një dasmë ose hoxhallarëve për ndonjë shërbim.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →