FJALË

Fjalor Shqip

XHERR m. vjet.

  • Shpërblim në të holla, që u jepej sazexhinjve në një dasmë ose hoxhallarëve për ndonjë shërbim.