FJALË

Fjalor Shqip

Xheza f.sh. - Ndëshkim, dënim; gjobë; gjobitje. Xheza e madhe. I dha xhezanë. Pagoi xhezanë.