FJALË

Fjalor Shqip

XHELAT m.

  • 1. Ai që u pret kokën njerëzve të dënuar me vdekje ose që i var ata në litar; ai që zbaton dënimet trupore; therës. Sëpata e xhelatit. Me shpirt (me zemër) xhelati.
  • 2. fig. Njeri gjakatar dhe i pamëshirshëm; vrasës mizor. Xhelat i egër. Xhelatët fashistë. Xhelatët e popujve.