FJALË

Fjalor Shqip

HUAZUAR mb. libr.

  1. Që është marrë hua prej dikujt; i huajtur. Mjete të huazuara. Pikëpamje e huazuar.
  2. gjuh. Që është marrë prej një gjuhe të huaj dhe përdoret në gjuhën amtare, që nuk është e brumit të gjuhës amtare. Fjalë (prapashtesë) e huazuar.